®LEGO® SERIOUS PLAY או בקיצור L.S.P זו שיטה חדשנית וייחודית לקידום מיזמים חדשים בארגונים,  שפיתחו יועצים ארגוניים מבית היוצר של חברת לגו הדנית. 

אנו בפלונטר עברנו הכשרה והסמכה להנחיית הפעילות בארץ.

זו שיטה שנועדה להניע תהליכים הקשורים להטמעת מיזמים חדשים או קידום של מהלכים לשינוי בארגונים. הרעיון הינו לקדם תקשורת אפקטיבית, לקדם את שיתוף הידע והלמידה ההדית של קבוצת עמיתים ובסופו של דבר להניע להחלטות טובות יותר.

בין לקוחותינו...

לקוחות כותבים לפלונטר...

נשמח להגיע אליכם וללוות אתכם באתגרים השונים

השאירו פרטים עכשיו