סדנת לגו – L.S.P Lego Serious Play הינה מתודה מבית היוצר של חברת לגו. אנו בצוות פלונטר, עברנו הכשרה והסמכה להנחיית סדנאות אלו בארץ. התכלית של המתודה הינה קידום מיזמים חדשים בארגונים באמצעות בניית מודלים מלגו. 

מטרות הסדנה: 

קידום בשלב הרעיון וההטמעה של מיזמים/ פרוייקטים חדשים בארגונים. בהיבט זה הכוונה הינה לתת מענה לשני צרכים עיקריים:

א. להרוויח את התובנות והרעיונות של כלל האנשים בצוות, כל אחד מנקודת המבט שלו והתחום המקצועי אותו הוא מייצג באשר לרעיון שעומד על הפרק.

ב. למתן התנגדויות של חברים בצוות למהלך השינוי המתהווה או למיזם החדש שעומד על הפרק.

בפרקטיקה כל אחד מהמשתתפים בונה מודל מלגו אשר קשור לאותו נושא שמאתגר את החברה ובהמשך המשתתפים מציגים את המודלים, מסבירים את עצמם, את נקודת המבט שלהם והתובנות שלהם לגבי אותו רעיון / מיזם שעומד על הפרק. זה מאפשר להנהלה לקבל זווית רחבה יותר והבנה מעמיקה יותר של הסיכונים וההזדמנויות בתחילת הדרך מחד ומאידך גיסא מאפשר לכל פרט בצוות להרגיש שותף לתהליך ולבוא לידי ביטוי. בליבת התהליך בונים מודל קבוצתי משותף, אשר מורכב על בסיס המודלים האישיים. בשלב זה המשתתפים צריכים לבנות תוך כמה אילוצים והסכמות, שיגיעו אליהם כחלק מתהליך העבודה הקבוצתית. 

השארת תגובה